0703-100 605
info@patriciasdanscenter.se

Fiesta Flamenca Latina

FIESTA FLAMENCA LATINA.

Scalateatern
Lördag den 23 maj kl 18.00

Fiesta Flamenca Latina

Fiesta Flamenca Latina

Fiesta Flamenca Latina

Fiesta Flamenca Latina

ÖPPET HUS, SÖNDAG DEN 8 MARS KL. 11-16

ÖPPET HUS, SÖNDAG DEN 8 MARS KL. 11-16

ÖPPET HUS, SÖNDAG DEN 8 MARS KL. 11-16

PROGRAM

Kl. 11-12 Barndans
Kl. 12-13 Dans för vuxna
Kl. 13.14 Dans för vuxna och barn tillsammans
Kl. 14-15 Barndans
Kl. 15-16 Dans för vuxna