0703-100 605
info@patriciasdanscenter.se

Karaktärsdans

Med karaktärsdans menas folklorisk dans från olika kulturer i världen. Som exempel till denna dansstil kan vi nämna tarantella (Italien), marinera (Peru), Huayno (Peru), Saya (Peru och Bolivia), Cueca (Chile), bland annat.